« Tagasi

Jõgeva vallajuhid kohtusid Torma ja Vaiatu piirkonna rahvaga

Augusti lõpus viis vallavanema Aare Olgo kantide ringkäik sedapuhku Vaiatusse, Koimulasse, Tõikverre, Sätsuverre, Rääbisele,Torma alevikku, Otile, Lilastverre, Näduverre, Rassikule, Tealamale, Vanamõisasse, Liikatkule, Kõnnusse ja Võidiverre. Septembri alguses toimus aga sama piirkonna elanike rahvakoosolek, kus elanikega vestlesid vallavanem Aare Olgo, abivallavanemad Mati Kepp, Viktor Svjatõšev, Arvo Sakjas ning valitsuse liige ja Jõgeva Veevärgi juht Kalle Pint. Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus andis ülevaate sellest, millisesse seisu on jõudnud Torma aleviku ja kuue küla võimaliku Mustvee valda ülemineku protsess, millesse nüüdseks on otsustatud kaasata veel kolm küla, mis muidu teiste asustusüksuste vahele enklaavi jääksid. Volikogu esimees ärgitas inimesi aktiivselt osalema oktoobris korraldataval rahvahääletusel, et volikogu saaks otsuse langetamiseks teada rahva tegeliku arvamuse.

Rahvakoosolekule kogunes üle poolesaja huvilise. Teemasid jagus heakorrast prügimajanduse ning tänavavalgustuseni välja.

Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas rääkis, et Tormas ja Vaiatus on mitu tähtsat vallaasutust. „Tormas asub valla üks elujõulisemaid koole, 124 õpilasega Carl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool. Koolil läheb hästi ning vajalikud õpetajad on olemas," kiitis Sakjas. Ta lisas, et hoone vana osaga on küll mure, ent seda püütakse remontida. Kooli alla kuulub ka nelja ühmaga lasteaed. Hiljuti sai korda lasteaia ventilatsioon ning peagi paigaldatakse päikesepatareid. „Jõgeva valla kõige ilusam ja suurem spordihoone asub samuti Tormas. Juht Aarne Neimann on tubli ja on leidnud Peterburist koostööpartnereid, kes noori korvpallureid suviti siia treeninglaagrisse toovad," rääkis Sakjas. Abivallvanem tõi välja ka Torma raamatukogu ruumide kaasajastamise vajaduse.

Jõgeva Veevärgi juht Kalle Pint rääkis, et ettevõte on investeerinud Torma puurkaevudesse ja võrkudesse 40 tuhat eurot. Torma vesi on nõuetele vastav, paigaldatud on uued filtrid ning avariidele reageerimine on muutunud operatiivsemaks.

Torma elanik Arvo Raudsepp tõi välja kaks lõpetamata objekti. Üks on põhikooli esine maariba. Kui see mure lahendada, siis oleks kooli ja Jakobsoni mälestusmärgi ümbrus korras. Teisena oodatakse Torma alevikku Kesk ja Kaare tänavale valgustust. Raudsepa sõnul lähendaksid piirkonnas probleemi neli-viis valgustit ja posti. Abivallavanem Mati Kepp lausus, et Siimusti kergliiklustee ääres on testimisel käsil päikesepaneelidega valgustid. Kui need ennast õigustavad, siis saaks ka mujal vallas sarnast lahendust kasutada. Avo Blankin märkis, et pimeduses on ka Hariduse tänav ja Lullikatku tee. Sulev Kõre lisas, et Lullikatku bussipeatuses on samuti pime. Ta pakkus välja, et abi oleks ehk anduri ja patareiga valgustist. Vallajuhid märkisid, et akude süsteem ei ole külmal talvel sobilik.

Torma ja Vaiatu rahvamajade kultuurijuht Liina Abram tundis muret Vaiatu mõisapargi vanade puude tervise pärast. Mõisapark asetseb kolmel krundil ning vaja on korraldada pargi puude tervise hindamine ning korrastus. Mati Kepp tõdes, et vanad pärnad on ohtlikud ning haljastusspetsialistil tuleb puud üle vaadata.

Ene Õunapuu rääkis kohalikke nörritavatest lagunenud mõisakompleksi hoonetest. Lagunevad hooned rikuvad keskuse üldpilti ning riivavad silma. Vallavanem Aare Olgo selgitas, et võõra vara kallale minna ei saa, küll aga saab väärteomenetleja hooned üle vaadata ning omanikule ettekirjutuse teha, vajadusel ka trahvida. Torma teenuskeskuse juht Teet Lääne selgitas, et kohalike seas telefonijaamana tuntud ja vallale kuuluva hoone puhastamine ja müüride konserveerimine on kirjutatud järgmise aasta eelarvesse. Lammutada pole seda võimalik, sest hoone on muinsuskaitse all. Praegu renoveeritakse mõisakompleksis olevat valitsejamaja. Selle objekti pani Torma vald ka ühinemise eel investeeringuna lepingusse kirja. Suurte investeeringute puhul ongi aluseks eelkõige ühinemislepingusse kirja pandud soovid. Kõnnu küla elanik Ene Simson uuris, mis saatus ootab Kõnnu vana kauplusehoonet. Tegemist on ilusa maakivist majaga, mida kunagi taheti osta, ent Torma vald ei soostunud müüma. Mati Kepp selgitas, et Jõgeva valla huvi on hoone maha müüa. Hindamine on tehtud ning väärtuseks määratud 15 tuhat eurot. Peagi läheb hoone avalikule pakkumisele. Loodetavasti leitakse huviline, kes väärika maja taastab ning sellele ka rakenduse leiab.

Lisaks tundsid kohalikud huvi, kui sageli tühjendatakse pakendikonteinereid ning kas seda graafikut oleks võimalik tihedamaks muuta. Sageli pole pakendiprügi kuhugi panna, sest konteiner on juba täis. Mati Kepp selgitas, et täis konteinerist tuleb teada anda, siis saab ka keskkonnaspetsialist ülevaate täituvusest ning asuda lahendusi otsima. Samas nentis Kalle Pint, et ka Jõgeva suures jäätmejaamas ning üle Eesti on sarnane probleem.