« Tagasi

Muudatused hääletusruumide asukohtades

Valimisjaoskondade piirid on samad, mis 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, v.a senini Sadukülas asunud valimisjaoskond, mis on liidetud valimisjaoskonnaga nr 5 (Siimustis).  Kuid võrreldes viimaste valimistega on hääletusruumide asukohtades tehtud mõned olulised muudatused:

  • Jõgeva linnas saab eelhääletamise ajal hääletada riigimajas (end maavalitsus, Suur tn 3), kultuurikeskuse (Aia tn 6)  hääletusruumis oodatakse valijaid vaid valimispäeval, 3. märtsil;
  • Laiusel asub hääletusruum koolimajas (Kuremaa tee 30);
  • Palamuse alevikus asub hääletusruum teenuskeskuses (Kooli tn 4);
  • Sadukülas hääletusruumi ei ole, senise valimisjaoskonna valijad hääletavad Siimusti noortekeskuses (Kaave tee 5)
  • väljaspool elukohajärgset jaoskonda saab hääletada vaid Jõgeva linnas (seni oli see võimalus  igas vallas);
  • valijad, kelle elukoht on määratud valla täpsusega, saavad hääletada vaid Jõgeva linnas.

Praeguseks peaks kõikidel valijatel olema käes ka valijakaart, kuhu on märgitud, millise valimisjaoskonna nimekirja on valija kantud ja kus hääletusruum asub. Valija, kes 16. veebruariks ei ole valijakaarti saanud või kelle andmetes on vigu, peaks pöörduma avaldusega vallasekretäri poole (egle.laane@jogeva.ee). Vaatan avalduse koos valijakaardi koostanud isikuga viivitamata läbi ja vastan kolme tööpäeva jooksul.

Kohtumiseni valimistel!

EGLE LÄÄNE,

vallasekretär

 

VALIJA MEELESPEA

• 21.-24. veebruaril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee
• 25.-27. veebruaril on avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
• Valimisjaoskondade kohta leiate teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee.
• Elektrooniliselt saab hääletada 21.-27. veebruaril aadressil www.valimised.ee.
• Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
• Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
• Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
• Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
• Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia. 
• Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
• Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.