« Tagasi

Pedja jõe veetase on madal

Paljud vallaelanikud on kindlasti märganud, et selle aasta suvel on Pedja jõgi Jõgeva aleviku ja Painküla paisu vahelisel alal väga madal. Madal veetase on põhjustatud Painküla paisul paisutamise lõpetamisest. Painkülas jõe paisutamisega tegelenud osaühingu Räpina Vesiveski vee erikasutusluba kaotas möödunud aasta lõpus kehtivuse. Uue loa taotlemiseks peavad olema kirjalikud nõusolekud maaomanikult, kelle maa niiskusrežiimi paisutamine mõjutab. Käesolevaks ajaks ei ole kõik maaomanikud nõusolekut andnud ning seetõttu ei ole saanud ka osaühing Räpina Vesiveski Keskkonnaametilt paisutamiseks uut luba taotleda. Vajaliku loata ei tohi veetaset Pedja jões üle meetri paisutada. Praegu on keeruline ennustada, millal paisutustegevust jätkatakse. Vallavalitsusele teadaolevalt teeb osaühing Räpina Vesiveski endiselt jõupingutusi loa taotlemiseks vajalike nõusolekute saamiseks.