« Tagasi

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse 11. juuni istungist

11. juuni istungil:

 1. määrati Jõgeva vallas Võduvere külas asuvtele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve;
 2. kinnitati Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade enampakkumise tulemused;
 3. otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi pindalaga 16,7 m² kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks kella 9 Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Suur tn 5 äriruumi nr 81 üürile andmine". Pakkumiste avamine toimub 10. juulil kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses, Enampakkumise alghind on 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Tagatisraha on 200 eurot ja see tuleb tasuda 9. juuliks.
 4. otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi pindalaga 55,1 m² kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks kella 9 Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Suur tn 5 äriruumi nr 91 üürile andmine". Pakkumiste avamine toimub 10. juulil kell 9.20 Jõgeva vallavalitsuses. Enampakkumise alghind on 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Tagatisraha on 660 eurot ja see tuleb tasuda 9. juuliks.
 5. anti ehitusluba elamu püstitamiseks Kivimäe külla;
 6. anti ehitusluba õpperaja rajamiseks Kärde külla Kaasikjärve raba sihtkaitsevööndisse;
 7. tunnistati Jõgeva valla kruusateede säilitusremondi lihthankel edukaks osaühingu Moreen pakkumused ning otsustati sõlmida hankeleping järgmiselt: Palamuse piirkond 29 830 eurot ilma käibemaksuta; Torma piirkond 16 025 eurot ilma käibemaksuta ja Jõgeva piirkond 66 150 eurot ilma käibemaksuta.
 8. kinnitati aktsiaseltsi Kuremaa ENVEKO 2017. majandusaasta aruanne;
 9. määrati Laur Mägile sportlike tulemuste eest toetust. Laur Mägi saavutas Eesti noorte meistrivõistlustel U14 vanuseklassis 1. koha slaalomis ja 2. kohad suurslaalomis, ülisuures slaalomis ning paralleelslaalomis;
 10. otsustati esitatud avalduse alusel 13. augusti seisuga vabastada Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi direktor Kuuno Lille ametist;
 11. kiideti heaks ja saadeti volikogule otsustamiseks: reservfondi kasutamise kord, Jõgeva valla 10.–12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine, Siimusti lastekodu Metsatareke nime muutmine, Siimusti Lastekeskuse Metsatareke põhimäärus, Jõgeva linnas Kalda tn 4b asuva krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, otsustuskorras vallavara võõrandamine osaühingule Juta & Kaido, Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas, Jõgeva valla osalemise lõpetamine mittetulundusühingutes.