Esmaspäev, 18. juuni Kell 21.00 algab Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus "Hirmuöö". Pääse: 5 €. Avatud kohvik!   Teisipäev, 19. juuni Kell 9.00 toimub Jõgeva vallavalitsuse istung Kell 14.00 tunnustatakse Kuremaa lossis...

Nädala eelinfo: 18.06.–24.06.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 18. juuni Kell 21.00 algab Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus "Hirmuöö". Pääse: 5 €. Avatud kohvik!   Teisipäev, 19. juuni Kell...

Jõgeva kultuurikeskuses anti täna Swedbanki projekti "Uus algus" raames Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valla esindajatele üle ühtekokku 63 kasutatud, ent heas korras äriklassi arvutit. Neist 28 tuli Jõgeva valda: Jõgeva valla noortekeskuse käsutusse läks 12 arvutit, Jõgeva, Siimusti, Torma ja...

Jõgeva vald sai Swedbankilt 28 arvutit

Jõgeva kultuurikeskuses anti täna Swedbanki projekti "Uus algus" raames Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valla esindajatele üle ühtekokku 63 kasutatud, ent heas korras äriklassi arvutit. Neist 28...

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas koguneti mittetulundusühingu Jõgevamaa Represseeritud kutsel mälestushetkedeks küüditatute mälestuskivi juurde. 1941. aastal küüditati Eestist Siberisse rohkem...

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest

14. juunil möödus 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas koguneti mittetulundusühingu Jõgevamaa Represseeritud kutsel...

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad, vallavalitsuse liikmed, endised linnapead ja volikogu esimehed, Jõgeva valla noortevolikogu, 1938....

Jõgeva vald kinkis Eestile juubeliks tammesalud Pedja jõe kaldal ja Vaiatus

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad,...

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 17. mai istungil vastu võetud määrusega valla jäätmehoolduseeskirja, milles sätestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud veoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning...

Jäätmehoolduseeskiri ei toonud kaasa suuri muudatusi

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 17. mai istungil vastu võetud määrusega valla jäätmehoolduseeskirja, milles sätestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud veoga hõlmatud...

Jõgeva vallavolikogu 17. mai istungil vastu võetud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on õigusakt, mis puudutab neid Jõgeva valla kinnistuomanikke, kelle majapidamine või ettevõte pole liitunud ühiskanalisatsiooniga ning kes sellest tulenevalt kohtkäitlevad reovett ja kasutavad reovee...

Uus eeskiri tagab, et reovesi tervist ja keskkonda ei rikuks

Jõgeva vallavolikogu 17. mai istungil vastu võetud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri on õigusakt, mis puudutab neid Jõgeva valla kinnistuomanikke, kelle majapidamine või ettevõte pole...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 81 (pindala 16,7 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks 2018 kella 9.00 Jõgeva vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi kasutusse andmiseks (pindala 16,7 m²)

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 81 (pindala 16,7 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 91 (pindala 55,1 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või büroopinnana. Kirjalik pakkumine tuleb esitada 10. juuliks 2018 kella 9.00 Jõgeva vallavalitsuse...

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi kasutusse andmiseks (pindala 55,1 m²)

Jõgeva vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva linnas Suur tn 5 asuva 1. korruse äriruumi nr 91 (pindala 55,1 m²) kasutusse andmiseks viieks aastaks kaubandus- või...

21.06 kell 19 esimese suveõhtu jaanipidu Paduvere talumuuseumi õuel. Peaesineja ansambel „Terminaator", soojendusbänd „2 in 1 Band", õhtujuht näitleja ja suupillimeister Elmar Trink. Kavas köievedu maakonna meistrimedalitele, valla parimad sangpommitõstjad, Paduvere meister vildi viskamises,...

Jaanipeod Jõgeva vallas

21.06 kell 19 esimese suveõhtu jaanipidu Paduvere talumuuseumi õuel. Peaesineja ansambel „Terminaator", soojendusbänd „2 in 1 Band", õhtujuht näitleja ja suupillimeister Elmar Trink. Kavas...

11. juuni istungil: määrati Jõgeva vallas Võduvere külas asuvtele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve; kinnitati Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade enampakkumise tulemused; otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva...

Ülevaade Jõgeva vallavalitsuse 11. juuni istungist

11. juuni istungil: määrati Jõgeva vallas Võduvere külas asuvtele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve; kinnitati Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise...

Esmaspäev, 11. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 12. juuni Kell 11.00 on Kuremaa lossis Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja perepäev. Avasõnad Jõgeva valla esindajalt ja tervitus Jõgevamaa PIK tegevjuhilt Anneli Kaasikult. Jõgeva valla...

Nädala eelinfo: 11.06.–18.06.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 11. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 12. juuni Kell 11.00 on Kuremaa lossis Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja perepäev....

12. mail õnnitlesid Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo kultuurikeskuses noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid. Vastuvõtule oli kutsutud 73 pisipõnni koos vanemate ja lähedastega. Need lapsed olid esimesed, kes said endale mälestuseks Jõgeva valla vapiga...

Noorimate vallakodanike ühispildi ja meened saab kätte kantseleist

12. mail õnnitlesid Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus ja vallavanem Aare Olgo kultuurikeskuses noorimaid vallakodanikke ja nende vanemaid. Vastuvõtule oli kutsutud 73 pisipõnni koos...

Seadusest tulenevalt hakkab Jõgeva vallavalitsus kontrollima seda, kas kõik ehitised on kantud ehitisregistrisse. Ehitisregister on andmekogu, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. ...

Ehitised peavad olema kantud registrisse

Seadusest tulenevalt hakkab Jõgeva vallavalitsus kontrollima seda, kas kõik ehitised on kantud ehitisregistrisse. Ehitisregister on andmekogu, mille eesmärk on hoida, anda ja avalikustada...

Jõgeva vallavalitsus tunnustas 6. juunil Betti Alveri muuseumis Jõgeva valla tublisid sportlasi ja treenereid . Sportlasi tervitasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo, abivallavanem Arvo Sakjas ning vallavalitsuse sporditöö spetsialist Kaido Alev. Eha Niglase eestvedamisel musitseeris Jõgeva...

Jõgeva vallavalitsus tunnustas tublisid sportlasi ja treenereid

Jõgeva vallavalitsus tunnustas 6. juunil Betti Alveri muuseumis Jõgeva valla tublisid sportlasi ja treenereid . Sportlasi tervitasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo, abivallavanem Arvo Sakjas ning...

14. juunil möödub 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas kogunetakse 14. juunil kell 11.00 mälestushetkedeks küüditatute mälestuskivi juurde. 1941. aastal küüditati Eestist Siberisse rohkem kui 10 000 inimest. Koos...

Juuniküüditamise ohvrite mälestuspäev 14. juunil kell 11 küüditatute mälestuskivi juures

14. juunil möödub 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti. Jõgeva linnas kogunetakse 14. juunil kell 11.00 mälestushetkedeks...

5. juunil toimus Kadrina mõisas Jõgeva valla ettevõtjate ümarlaud koos majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga. Minister andis osalejatele ülevaate ettevõtluse ja majanduse arengust tänases Eestis. Arutleti ka tööjõupuuduse, töötajate kogemuste ja oskuste, energia hinna, tasuta...

Jõgeva valla ettevõtjate ümarlaud

5. juunil toimus Kadrina mõisas Jõgeva valla ettevõtjate ümarlaud koos majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga. Minister andis osalejatele ülevaate ettevõtluse ja majanduse arengust tänases...

Jõgeva vallavalitsus kinnitas 4. juuni istungil kaasava eelarve hääletustulemused – võitjaks osutus Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluste loomine 142 häälega, ettepaneku esitajaks oli Jõgeva SK Noorus-96. Ettepaneku kaasava eelarve summa oli 5000 eurot. Selle eest luuakse...

Kaasava eelarvega luuakse Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimalused ning alustatakse koertepargi rajamist

Jõgeva vallavalitsus kinnitas 4. juuni istungil kaasava eelarve hääletustulemused – võitjaks osutus Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluste loomine 142 häälega, ettepaneku esitajaks oli...

23. juuni EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha. Kell 11 piht ja armulaud kirikus. Kell 12 jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul. Mälestamissoove saab teatada õpetaja e-aadressile: urmasoras@gmail.com või telefonil 565 9033, tuua kirikusse jumalateenistuse...

Kalmistupühad Jõgeva vallas

23. juuni EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha. Kell 11 piht ja armulaud kirikus. Kell 12 jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul. Mälestamissoove saab teatada õpetaja...

Esmaspäev, 4. juuni Kell 13.00 on Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 5. juuni Jõgeva valla ettevõtjate ümarlaud koos majandus-ja taristuministri Kadri Simsoniga Kadrina mõisas   Neljapäev, 7. juuni Kell 18.00 6. klassi lõpupidu Siimusti...

Nädala eelinfo: 04.06.–11.06.18 sündmused Jõgeva vallas

Esmaspäev, 4. juuni Kell 13.00 on Jõgeva vallavalitsuse istung   Teisipäev, 5. juuni Jõgeva valla ettevõtjate ümarlaud koos majandus-ja taristuministri Kadri...

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad, vallavalitsuse liikmed, endised linnapead ja volikogu esimehed, Jõgeva valla noortevolikogu, 1938....

Pedja jõe kaldal avati pidulikult tammesalu

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Pedja jõe kaldal Jõgeva linna 100 tamme salu. Kuus päeva varem, linna sünnipäeval, istutasid Jõgeva nime kandvad külalised, Jõgeva sõpruslinnade esindajad,...

Näitan: 221-240
Elemente lehe kohta 20
of 22