Jõgeva valla elanike arv rahvastikuregistris seisuga 01.07.2018 oli 13740, neist elas Jõgeva linnas 4937 inimest. Elanike arv vallas on esimese poolaastaga vähenenud 149 inimese võrra ja linnas 49 inimese võrra. Esimesel poolaastal sündis Jõgeva vald 52 uut ilmakodanikku ja samal ajal...

Esimese poolaastaga sündis Jõgeva valda üle poolesaja lapse

Jõgeva valla elanike arv rahvastikuregistris seisuga 01.07.2018 oli 13740, neist elas Jõgeva linnas 4937 inimest. Elanike arv vallas on esimese poolaastaga vähenenud 149 inimese võrra ja linnas...

Sadala kogukond kingib EV100 puhul oma rahvale ja Eestile kõlakoja koos lipuväljaku ja tulealtariga. 14. juulil kell 17 ootavad kohalikud külalisi suurele rahvapeole, et koos laulda ja tantsida ning kõlakoda ja lipuväljak pidulikult avada. Kõlakoja rajamisega soovib kogukond hoida...

Laupäeval avatakse Sadalas laulu, tantsu ja pillimänguga kõlakoda ja lipuväljak

Sadala kogukond kingib EV100 puhul oma rahvale ja Eestile kõlakoja koos lipuväljaku ja tulealtariga. 14. juulil kell 17 ootavad kohalikud külalisi suurele rahvapeole, et koos laulda ja tantsida...

Kolmapäev, 11. juuli Kell 16.00 on Jõgeva kultuurikeskuse kinos animafilm "Siit tuleb võlur Torss"   Reede, 13. juuli Kell 16.00 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos vaadata animafilmi „Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus" Kell 19.00 algab Ateljee...

Nädala eelinfo: 09.07.–15.07.18 sündmused Jõgeva vallas

Kolmapäev, 11. juuli Kell 16.00 on Jõgeva kultuurikeskuse kinos animafilm "Siit tuleb võlur Torss"   Reede, 13. juuli Kell 16.00 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos...

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 28. juuni istungil, et gümnaasiumiklassides õppivatele Jõgeva valla noortele kompenseeritakse töövihikute maksumus kuni 35 euro ulatuses õpilase kohta. Vastava määruse eelnõu nägi ette kümne euro võrra väiksemat summat, ent volikogu otsustas toetust...

Gümnaasiumiõpilaste töövihikute maksumus kompenseeritakse ka edaspidi

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 28. juuni istungil, et gümnaasiumiklassides õppivatele Jõgeva valla noortele kompenseeritakse töövihikute maksumus kuni 35 euro ulatuses õpilase kohta. Vastava...

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 28. juuni määrusega vallaeelarve reservfondi kasutamise korra. Reservfondi käsutab vallavalitsus selliste väljaminekute tarbeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või mille kohta ei olnud võimalik esitada taotlust enne eelarve...

Ettenägematuid kulusid saab katta reservfondist

Jõgeva vallavolikogu kehtestas oma 28. juuni määrusega vallaeelarve reservfondi kasutamise korra. Reservfondi käsutab vallavalitsus selliste väljaminekute tarbeks, mida eelarve koostamise käigus...

Jõgeva vallavalitsus korraldab Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade kirjaliku kordusenampakkumise 31. juulil 2018 kell 10.00. Kordusenampakkumisele tuleb 5 toitlustamise müügikohta, mille asukohad ja numbrid on: Palamuse pargiala, koht nr 9; Riina poe...

Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade kordusenampakkumine

Jõgeva vallavalitsus korraldab Suure Paunvere väljanäituse ja laada toitlustamise müügikohtade kirjaliku kordusenampakkumise 31. juulil 2018 kell 10.00. Kordusenampakkumisele tuleb 5...

Kolmapäev, 4. juuli Kell 19.00 saab Jõgeva kultuurikeskuses vaadata Mart Sanderi kriminaaldraamat „Äratõmbetuli". Pääse: 13/15 €.   Neljapäev, 5. juuli Kell 17.00 avatakse Jõgeva kultuurikeskuses Toomas Reisalu maalinäitus "Algus"   Reede, 6. juuli ...

Nädala eelinfo: 02.07.–08.07.18 sündmused Jõgeva vallas

Kolmapäev, 4. juuli Kell 19.00 saab Jõgeva kultuurikeskuses vaadata Mart Sanderi kriminaaldraamat „Äratõmbetuli". Pääse: 13/15 €.   Neljapäev, 5. juuli Kell 17.00 ...

Pühapäevast, 1. juulist saab Jõgevamaa maakonnaliine teenindavates bussides tasuta sõita. Kommertsliinidele (need on enamasti kaugliinid) see soodustus paraku ei laiene. Maakonnaliinidel tuleb aga tasuta sõit kindlasti registreerida. Selleks on kaks võimalust. Kui reisijal on olemas plastist...

Jõgeva maakonnaliinidel saab peatselt tasuta sõita

Pühapäevast, 1. juulist saab Jõgevamaa maakonnaliine teenindavates bussides tasuta sõita. Kommertsliinidele (need on enamasti kaugliinid) see soodustus paraku ei laiene. Maakonnaliinidel tuleb...

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018 – 2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 2. – 16. juuli 2018.a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Jõgeva vallamajas ( Suur 5, Jõgeva linn) ja Jõgeva valla kodulehel ,  Mustvee vallamajas (Tartu 28, Mustvee) ja Mustvee valla...

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018–2023 eelnõu avalik väljapanek

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018 – 2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 2. – 16. juuli 2018.a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Jõgeva vallamajas ( Suur 5, Jõgeva...

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad, kes on end abivahendi ettevõttes järjekorda lisanud, saavad pöörduda juulis otse abivahendi ettevõtte...

Sotsiaalkindlustusamet taastab abivahendi hüvitised lastele ja pensioniealistele

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati. Abivahendi vajajad,...

Neljapäev, 28. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavolikogu istung (Piiri 4) Kell 21.00 on Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus „Hirmuöö"   Reede, 29. juuni Kell 16.00 saab Jõgeva kultuurikeskuse kinos vaadata animafilmi „Siit tuleb...

Nädala eelinfo: 25.06.–01.07.18 sündmused Jõgeva vallas

Neljapäev, 28. juuni Kell 13.00 algab Jõgeva vallavolikogu istung (Piiri 4) Kell 21.00 on Palamusel Rehe-Möldre hoovis Palamuse amatöörteatri etendus „Hirmuöö"   ...

22.06 kell 20  rahvalik õhtu Sadala rahvamaja õuel. Kavas jõukatsumised, virgutusvõistlused, sangpommivõistlused, köievedu. Selgitatakse välja Sadala rammumees 2018. Esinevad rahvalikud kollektiivid, tantsumuusika ansamblilt „Pärtin Band". Avatud õuekohvik. Pääse 3 €, eelkooliealised...

Jaanipeod Jõgeva vallas

22.06 kell 20  rahvalik õhtu Sadala rahvamaja õuel. Kavas jõukatsumised, virgutusvõistlused, sangpommivõistlused, köievedu. Selgitatakse välja Sadala rammumees 2018. Esinevad rahvalikud...

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale Nõuded kandidaadile: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus); ...

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja konkursi Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktori ametikohale Nõuded kandidaadile: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; ...

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse...

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalikust väljapanekust teavitamine

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord...

Jõgeval peeti täna uue rulapargi avavõistlust. Aia tänavale, Jõgevamaa gümnaasiumi naabrusse rajati uus betoonist rulapark seepärast, et varem samas kohas kasutusel olnud vineeratraktsioonidega park oli oma aja ära elanud. Pargi disainimisel, projekteerimisel ja ehitamisel oli töövõtjaks...

Jõgeval peeti uue rulapargi avavõistlust

Jõgeval peeti täna uue rulapargi avavõistlust. Aia tänavale, Jõgevamaa gümnaasiumi naabrusse rajati uus betoonist rulapark seepärast, et varem samas kohas kasutusel olnud...

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane...

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Jõgeva Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Õhusaasteloa taotlejaks on SR Carman OÜ (registrikood 11008387; aadress Tallinna mnt 17, Jõgeva 48305, Jõgevamaa). Õhusaasteluba taotletakse Jõgeva linnas Tallinna mnt 15 c kinnistul (registriosa...

SR Carman OÜ õhusaasteloa taotluse saamise teade

Jõgeva Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. Õhusaasteloa taotlejaks on SR Carman OÜ (registrikood 11008387; aadress Tallinna mnt 17, Jõgeva...

23. juuni  EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha.  Kell 11  piht ja armulaud kirikus.  Kell 12  jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul. Mälestamissoove saab teatada õpetaja e-aadressile:  urmasoras@gmail.com  või telefonil 565...

Kalmistupühad Jõgeva vallas

23. juuni  EELK Palamuse Püha Bartholomeuse koguduse surnuaiapüha.  Kell 11  piht ja armulaud kirikus.  Kell 12  jumalateenistus Palamuse uuel kalmistul....

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 13