Vabad töökohad

Jõgeva Raamatukogu kuulutab välja konkursi Kuremaa haruraamatukogu juhataja kohale (0,75 kohta)

Peamised ülesanded on:

 • korraldada raamatukogu igapäevast tegevust – lugejateenindus, töö teavikute ja kogudega
 • aidata kaasa kohaliku elu edendamisele
 • teha tihedat koostööd piirkonna haridus- ja kultuuriasutustega, kogukonnaga
 • arendada raamatukoguteenust

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooniga või valmisolek läbida kutsekoolitus
 • valmidus meeskonnatööks
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus
 • väga hea eesti keele oskus

Omalt poolt pakume:

 • loomingulist, huvitavat ja rutiinivaba tööd
 • erialaseid koolitusi
 • meeldivat meeskonda

Lisainfo:

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 30. septembriks 2021 aadressil kristi.pukk@jogeva.lib.ee.

Tööle asumise aeg: november 2021.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti
ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Täitmisel ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 20. septembriks 2021.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.