Vabad töökohad

 

 

Vaimastvere kool ja Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutavad välja konkursi huvijuht-noorsootöötaja leidmiseks Vaimastverre (0,5 + 0,5 ametikohta).

Huvijuht-noorsootöötaja põhiülesanne on korraldada koolis ja noortekeskuses noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. Töötaja ülesanneteks on põhiliselt:

 • Planeerida, organiseerida ning läbi viia noortele suunatud tegevusi (sündmused, töötoad, ekskursioonid, huviringid jms);
 • Noorte juhendamine ja suunamine, omaalgatuse ja ettevõtluse soodustamine;
 • Noorteinfo edastamine;
 • Koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.

Kandidaadilt ootame:

 • Noorsootöö põhimõtete tundmist;
 • Head suhtlemis-, planeerimis- ja läbirääkimisoskust;
 • Loovust, paindlikkust ja head kohanemisvõimet;
 • Hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • Kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega (ka vabatahtlikuna), erialane kõrgharidus ja/või noorsootöötaja kutse.

Kasuks tuleb:

 • Inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • Varasem projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • Laagrikasvataja osakutse;
 • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Asutus pakub:

 • Enesetäiendamisvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • Rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;
 • Meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.
 • 48 puhkusepäeva koolis ja 35 puhkusepäeva noortekeskuses.

Lisainfo

Kandideerimise tähtaeg 1. detsember 2021

Kandideerimiseks palume saata meile oma CV ja motivatsioonikiri aadressile airi.parv@noored.jogeva.ee

Lisainfo telefonil 5345 3565.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti
ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Täitmisel ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 10. detsembriks 2021.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.