Jõgeva Valla Teataja

Vallaleht ilmub kaks korda kuus neljapäeviti, va jaanuaris ja juulis, mil on üks lehenumber. Vallalehe tiraaž on ca 6600. Leht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse. Lisaks jaotatakse 100 numbrit valla teenuskeskustesse ning Jõgeva haiglasse.

Leht ilmub 2019. aastal: 31. jaanuar, 14. ja 28. veebruar, 14. ja 28. märts, 11. ja 25. aprill, 9. ja 23. mai, 6. ja 20. juuni, 4. juuli (12 lk koos haridusega), 1. ja 29. august, 12. ja 26. september, 10. ja 24. oktoober, 7. ja 21. november, 5. ja 19. detsember.

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid ootame: vallaleht@jogeva.ee

Kogu info peab olema saadetud lehe ilmumisele eelneva nädala teisipäevaks ehk 9 päeva varemFotod palume saata dokumendifailist eraldi. Toimetus võib tekste lühendada.

Reklaami avaldamise hinnakiriToimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.