Vallavolikogu

Jõgeva Vallavolikogu

Aadress Suur 5, 48307 Jõgeva
Telefon 776 6560
E-post volikogu@jogeva.ee

Volikogu istungid toimuvad aadressil Piiri 4, Jõgeva.

Volikogu esimees PEEP PÕDDER
e-post peep.podder@jogeva.ee,
telefon 505 3617

Volikogu aseesimees ANDREI FEDOSSOVSKI
e-post andrei.fedossovski@jogeva.ee
telefon 5550 0261
 
Volikogu aseesimees 
e-post 
telefon 

Volikogu esimehe asendamine
Volikogu esimeest asendab tema äraolekul või volituste peatumisel esimesena vanim volikogu aseesimees ja teisena vanuselt järgmine volikogu aseesimees.