Volikogu istungid ja õigusaktid

22.08.19


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.


2019. aasta teise poolaasta volikogu istungid: 22. august, 10. oktoober, 31. oktoober, 14. november, 19. detsember.

Jõgeva Vallavolikogu istungeid  saab jälgida reaalajas ja vaadata järele VOLIS keskkonnas, millele ligipääs aadressilt  https://jogeva.volis.ee/


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

Toimetaja: MAIRE KASVANDIK