Valla tutvustus

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused painkevad Palamuse ja Torma...

Jõgeva vald

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused painkevad Palamuse ja Torma...

 Sel nädalal on seoses ristmiku teekatete ehitustöödega liikluseks suletud Kalda tänava lõik, mis ristub Jõe tänavaga.
 Jõgeva valla raamatukogudes ja teenuskeskustes Tormas ning Palamusel on võimalik digilugu.ee keskkonnast välja printida koroonatõendit. Vajadusel on teenuskeskuse- ja raamatukogutöötajad valmis inimesi abistama. Kindlasti võta kaasa ID-kaart ning vaata üle PIN 1.
 Palume pöörduda ametnike poole e-posti või telefoni teel. Info telefonil 776 6500.

Statistika

Rahvaarv: 13328 (RR, 01.01.21)
Pindala: ~1040 km²
Suurim asula: Jõgeva linn (4839)
Koole: 11
Lasteaedu: 10
Külasid: 89, alevikke 7, linnu 1
Huvikoole: 3

 

Volikogude infosüsteemi VOLIS logo

 

Riigiportaali eesti.ee logo

 

 

Sotsiaalmeedia