Lasteaiakoha taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1,5- kuni 7-aastane laps, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald.

Lasteaias käivate laste ja 1. aprilliks laekunud avalduste järgi komplekteeritakse uue õppeaasta rühmad maikuu lõpuks. Vaba koha olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka õppeaasta keskel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast.

Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul. Vanem peab kahe nädala jooksul teatama, kas ta soovib kohta lasteaias või mitte.

 

Kestvus

Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul.

 

Õigusakt

Jõgeva valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Vastutaja

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506.

 

Taotlemine

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide