Mittetulundustegevuse toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Mittetulundustegevuse toetuse eesmärk on toetada tegevusi omaalgatuse arendamiseks, mis tagavad Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise turismi, keskkonnakaitse, tervishoiu, noorsootöö, rahvakultuuri, hariduse ja sotsiaalsekaitse valdkondades.

Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas.

Projektitoetust võivad taotleda kõik isikud Jõgeva valla arengule suunatud tegevusteks.

Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitada taotlus hiljemalt 1. novembriks.

 

Kestvus

Tegevustoetus makstakse välja kahes võrdses osas, millest esimene ühe kuu jooksul otsuse tegemisest ja teine osa 25. juuliks.

Projektitoetus makstakse välja üks kuu enne projekti tegevuste algust.

 

Õigusaktid

Mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas

 

Valdkondlikud vastutajad

Turism: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, e-post triin.parsim@jogeva.ee, tel 776 6536.

Keskkonnakaitse: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee, tel 776 6509.

Tervishoid ja sotsiaalne kaitse: sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, e-post aime.meltsas@jogeva.ee, tel 776 6573.

Rahvakultuur ja noorsootöö: kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi Hein, e-post eva-kristi.hein@jogeva.ee, tel 529 8383.

Haridus: haridusnõunik Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua või saata vallavalitsusse Suur tn 5, 48306 Jõgeva.

 

Viide