Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise II etapp

12.05.22

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõudele on lisatud raudtee õgvendamisega seotud informatsioon. Kooskõlastamise I etapis tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis uuesti kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

 

Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise I etapp

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõud on jõudnud kooskõlastamise faasi. Eelnõude avalikustamise ajal ja avalike arutelude kestel tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

Jõgeva valla üldplaneeringu eskiis