Sotsiaalosakond (Piiri 4, 3. korrus)

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

juhataja

Aime Meltsas

776 6573

aime.meltsas@jogeva.ee

T 9.00-12.00

sotsiaaltöö peaspetsialist
(toetuste valdkond)

Luule Palmiste

776 6585

luule.palmiste@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
(toetuste valdkond)

Kristi Klein

776 6583

kristi.klein@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
(toetuste valdkond)

Ester Sepp

776 6522

ester.sepp@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö peaspetsialist
(teenuste valdkond)

Eve Viks

776 6523

eve.viks@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö vanemspetsialist
(teenuste valdkond)

Marika Kalm

524 4976

marika.kalm@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
(teenuste valdkond)

Maarika Põld

776 6520

maarika.pold@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
(teenuste valdkond)

Mari-Liis Nuut

776 6587

mari-liis.nuut@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
(teenuste valdkond)

Liliana Perk

776 6581

liliana.perk@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
Palamusel

Jaanika Eller

776 2446

jaanika.eller@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö spetsialist
Tormas

Ainika Zilinski

776 2903

ainika.zilinski@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

sotsiaaltöö peaspetsialist
(lastekaitse valdkond)

Liivi Noormägi

776 6588

liivi.noormagi@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

lastekaitse vanemspetsialist

Kaja Ivask

5190 9911

kaja.ivask@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

lastekaitse vanemspetsialist

Eerika Porro

776 6577;
5386 1820

eerika.porro@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00
ja 12.30-16.00

lastekaitse vanemspetsialist

 

     

peretöötaja

Astrid Maasing

776 6584;
5309 2755

astrid.maasing@jogeva.ee

 

 

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad

Piirkond

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Kuremaa

Leina Kreek

773 2232;
5194 8653

leina.kreek@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Laiuse

Leina Kreek

5194 8653

leina.kreek@jogeva.ee

 

Vaimastvere

Tea Kütt

5191 0724

tea.kytt@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Siimusti

Ülle Aduson

773 9305;
5194 8652

ulle.aduson@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Jõgeva linn ja Jõgeva alevik

Aimi Leino

5326 4624

aimi.leino@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Palamuse

Tiina Plans

520 5648

tiina.plans@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Saduküla

Anu Hontszar

5855 7808

anu.hontszar@jogeva.ee

E, K 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Torma

Kätlin Ridal

5884 8457

katlin.ridal@jogeva.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja ametijuhend

Tööaeg

Jõgeva Vallavalitsus (Suur 5)

E-N        8.00 - 17.00
R            8.00 - 15.45
lõuna  12.00 - 12.45
Sotsiaalosakond (Piiri 4, 3. korrus) ja teenuskeskused

E-N        8.00 - 17.00
R            8.00 - 14.30
lõuna  12.00 - 12.30
 
riiklike pühade eel on tööpäev lühendatud